El principal objectiu de l’Observatori dels invertebrats és